Jenny Traynham - Pastel

Pastel work by artist Jenny Traynham